Urszula Czerniak

URSZULA CZERNIAK – urodziła się w Lublinie, gdzie ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną im.T.Szeligowskiego I stopnia w klasie fortepianu mgr Urszula Jansen, a następnie II stopnia w klasie kontrabasu mgr Taduesza Skrobka, którą ukończyła także z wyróżnieniem. Była stypendystką Prezydenta Miasta Lublin. Studia kontunowała w klasie prof. Tadeusza Górnego w Akademii Muzycznej w Łodzi, którą ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie jest doktorantką tej uczelni, po otwarciu przewodu doktorskiego oraz studentką III roku studiów I stopnia UMCS na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Wydziale Instrumentalnym w klasie kontrabasu dr Mariusza Bogdanowicza.
Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła poprzez udział w kursach i konkursach, m.in.: Międzynarodowa Konwencja Kontrabasowa w Richmond, Virginia (USA, 2003r.), Międzynarodowy Kurs Kontrabasowy w Michaelstein (Niemcy), 2003r. Mistrzowskie lekcje w klasie: M. Gajdosa (Czechy), M. Jelinka (Brno), W. Harrera (Niemcy), R. Sasiny (Słowacja), 2003r., Ogólnopolskie Spotkania Kontrabasowe w Łodzi, lekcje w klasie M. Jelinka (2005r.) oraz w klasie E.Kołosowa (2010), I Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy w Łodzi 2006r., Mistrzowski Kurs Kontrabasowy w Poznaniu, lekcje w klasie R. Ibragimova (Wielka Brytania, 2012r.), XI Ogólnpolskim Konkursie Kontrabasowym im. A.B. Ciechańskiego (2012r)., XXV Letnia Akademia Muzyczna w Żaganiu (2013r.), I Międzynarodowe Sympozjum Kontrabasu we Wrocławiu (2013r.), Mistrzowski Kurs Kontrabasowy w Poznaniu, lekcje w klasie E. Kołosowa (2013r.) Odbyła także tournée z różnymi zespołami orkiestrowymi, m.in. w Chinach z European Johann Strauss Orchestra (2013), Ladies First Orchestra( Emiraty Arabskie 2009r.), a także we Włoszech 2012, Niemczech i Danii (Verdi Gala 2015).
Współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie, Filharmonią Warmińsko- Mazurską w Olsztynie, Orkiestrą Symfoniczną w Zamościu. Jest kontrabasistką kilku zespołów, m.in. Łukasz Jemioła Trio, Borysa Somerschafa, a także Rafała Rozmusa z muzyką do filmów na żywo, oraz lubelskiego kwartetu smyczkowego Kwartemia Plus. Współpracuje również z kompozytorem Łukaszem Wosiem, wykonując Jego kompozycje. Artystka obecnie związana na stałe z Orkiestrą Filharmonii im.H. Wieniawskiego w Lublinie, gdzie obejmuje stanowisko muzyka – kontrabasisty solisty, oraz ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im.W.Lutosławskiego, gdzie prowadzi klasę kontrabasu.

Urszula Czerniak big


Fendak Niedoborek Sojka Urszula Czerniak 240
Borys Somerschaf
wokal
Sergiusz Fendak
skrzypce
Jakub Niedoborek
gitara
Paweł Sulej
akordeon
Urszula Czerniak
kontrabas